اخذ مجوز دانش بنیان – رویای سبز نرم افزارهای آینده

از فهرست محصولات و خدماتی از مجموعه که جهت اخذ مجوز دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده بود پس از ارزیابی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها، دو محصول از مجموعه محصولات شرکت رویای سبز به عنوان محصول دانش بنیان تأیید شده و این شرکت در فهرست شرکتهای دانش بنیان…