داستان کاربر

داستان کاربر همان طور که می دانیم، اسکرام برای برخورد با نیازنمندی‌های کاربر روش داستان نویسی را به عنوان متداولترین شکل بیان ارزشهای کسب‌وکار بیان می‌کند. در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر تعریف صحیحی از “داستان کاربر” ارائه دهیم و سپس مشکلاتی که تیم‌ها اغلب در اجرای آن مواجه هستند را به ‌همراه…