داستان کاربر

داستان کاربر همان طور که می دانیم، اسکرام برای برخورد با نیازنمندی‌های کاربر روش داستان نویسی را به عنوان متداولترین شکل بیان ارزشهای کسب‌وکار بیان می‌کند. در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر تعریف صحیحی از “داستان کاربر” ارائه دهیم و سپس مشکلاتی که تیم‌ها اغلب در اجرای آن مواجه هستند را به ‌همراه…

برگزاری دوره مبانی چابک و چارچوب اسکرام

دوره مبانی Agile و چارچوب اسکرام در دو گروه مختلف در شرکت توسن سها برگزار شد. مفاهیم چابکی و چارچوب اسکرام در 11 جلسه تئوری و عملی برای شرکت کنندگان تشریح شد. در این دوره به بررسی مفاهیم ذیل پرداخته شد: چارچوب کانه وین اصول و مفاهیم Agile بررسی کامل چارچوب اسکرام نیازمندیهای چابک (Agile…