برگزاری کارگاه دو روزه خودکارسازی آزمون ها

کارگاه دو روزه خودکارسازی آزمون ها با رویکرد Test Driven Development یا TDD با همکاری موسسه آموزشی سماتک در محل یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات با مدیریت آقای پیمان چیت ساز و همکاری همکاران شرکت رویای سبز نرم افزارهای آینده انجام شد. در این کارگاه مباحث زیر به مخاطبان تدریس شد: Cost…