مقایسه ابزارهای هوش تجاری

شرکت Gartner معمولا در تمامی رده بندی های خود برای مقایسه میان محصولات یک حوزه از متدولوژی FrontRunners و نموداری تحت عنوان FrontRunners Quadrant استفاده می کند. این نمودار در عین پیچیدگی به سادگی نتایج مورد نظر مخاطبان را نمایش می دهد. در این مطلب از نحوه کشیدن این نمودار صرف نظر کرده و صرفا…

برگزاری کارگاه دو روزه خودکارسازی آزمون ها

کارگاه دو روزه خودکارسازی آزمون ها با رویکرد Test Driven Development یا TDD با همکاری موسسه آموزشی سماتک در محل یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات با مدیریت آقای پیمان چیت ساز و همکاری همکاران شرکت رویای سبز نرم افزارهای آینده انجام شد. در این کارگاه مباحث زیر به مخاطبان تدریس شد: Cost…