angular architecture

نمای کلی معماری انگولار

انگولار یک سکو و چارچوب برای تولید برنامه های سمت کلاینت در زبان Html و Typescript است. انگولار در زبان تایپ‌اسکریپت نوشته شده است که هسته و عملکرد های انتخابی را به عنوان مجموعه ای از کتابخانه های تایپ‌اسکریپت پیاده سازی کرده است تا شما آنها را در برنامه خود وارد کنید (import) و از…