کارگاه آموزشی Sprint Planning

کارگاه آموزشی Sprint Planning با ارائه آقایان علیرضا اسماعیلی و آرین شمشیری و امیرمحمد قزوینی برگزار شد. ارائه این کارگاه شامل سرفصل های زیر می باشد. Planning Methods Planning Types Split User Stories Into Task Estimate Tasks Task Allocation Iteration Length Sprint Goal Sprint Capacity همچنین یک Sprint Planning اجرا شد ، تا افراد از نزدیک و به…