کارگاه آشنایی با مفاهیم هوش تجاری و طراحی داشبورد با Power BI

اهداف دوره هوش تجاری آشنایی با مفاهیم هوش تجاری. جایگاه هوش تجاری را در سازمان خود پیدا می کنید. از منابع مختلف اطلاعات را جمع آوری و با اعمال تغییرات آنها را جهت ساخت گزارشات آماده کنید. با ابزارهای PowerBI انواع گزارشات تحلیلی و نموداری زیبا و کاربردی را در سازمان خود طراحی کنید. خلاصه…