کارگاه آشنایی با مفاهیم هوش تجاری و طراحی داشبورد با Power BI

اهداف دوره هوش تجاری آشنایی با مفاهیم هوش تجاری. جایگاه هوش تجاری را در سازمان خود پیدا می کنید. از منابع مختلف اطلاعات را جمع آوری و با اعمال تغییرات آنها را جهت ساخت گزارشات آماده کنید. با ابزارهای PowerBI انواع گزارشات تحلیلی و نموداری زیبا و کاربردی را در سازمان خود طراحی کنید. خلاصه…

دوره تخصصی اسکرام کاربردی برای تیم های نرم افزاری

مقدمه اگر به دنبال یادگیری کاربردی متدهای چابک یا افزایش مهارت خود در این زمینه‌ هستید، این دوره برای شما طراحی شده است. هدف از این دوره آشنایی با خاستگاه، اصول و تکنیک‌های چابکی و هم چنین ارائه راهکارهایی برای استقرار و کاربردپذیری این مفاهیم در سازمان‌ها و فرایندهای مرتبط با حوزه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزاری و…

کارگاه آموزشی Refactoring

اهداف کارگاه در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان قادر خواهند بود کد کثیف را شناسایی کنند و بتوانند کد کثیف را تمیز کنند. همچنین زمانی که کد جدیدی می نویسند ، کد قابل توسعه تر و بهتری تولید نمایند. خلاصه کارگاه کد تمیز در این کارگاه شرکت کنندگان در دو روز با مباحث کد تمیز…

کارگاه آموزشی توسعه آزمون‌محور

اهداف کارگاه توسعه آزمون‌محور در این کارگاه شرکت کنندگان، انواع مختلف آزمون، نحوه به‌کارگیری و نوشتن آنها را فرا می گیرند. خلاصه کارگاه توسعه آزمون‌محور در این کار گاه شرکت کنندگان در دو ارائه 4 ساعته در دو روز ، با ابعاد مختلف توسعه آزمون محور از جمله هزینه‌های تولید نرم‌افزار و نگهداری آن، نقش…

کارگاه آموزشی داستان نویسی

اهداف کارگاه داستان نویسی در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان قادر خواهند بود نیاز های ذینفان را در قالب داستان های کاربر برای تیم اسکرام آماده نمایند. خلاصه کارگاه داستان نویسی در این کار گاه شرکت کنندگان در سه  ارائه ی 20 دقیقه ای با نحوه داستان نویسی از جمله داستان کاربری چیست ، قالب…

کارگاه آموزشی برنامه ریزی اسپرینت

اهداف کارگاه برنامه ریزی اسپرینت در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان قادر خواهند بود جلسه برنامه ریزی اسپرینت را در تیم اسکرام ،با تکنیک مناسب و در زمان مناسب برگزار کنند. خلاصه کارگاه برنامه ریزی اسپرینت در این کار گاه شرکت کنندگان در دو ارائه ی 30 دقیقه ای با چالش های برنامه ریزی اسپرینت…